Equerry hov och hälsa

Click here to edit subtitle

Att tänka på

Equerry
0722-184303

När jag kommer till stallet önskar jag att hästen, framförallt hovar och ben, ska vara torra och rena. En blöt och smutsig häst innebär att även jag blir blöt och kall, dessutom blir mina verktyg förstörda. Hästen ska också vara intagen från hagen i god tid innan så den hunnit kissa. Läs gärna Hovslageri också för mer information.

Om du tror att du blir sen till stallet så meddela mig så snart du kan. Har jag inget hört från dig och du missar avtalad tid så väntar jag 15 minuter innan jag åker vidare. Tyvärr  medför detta att jag måste debitera dig för resekostnaden plus en extra avgift på 175 kr för förlorad arbetsinkomst. Behöver du avboka din tid så vill jag ha besked om det senast dagen före. Missad avbokning debiteras med 175 kr.


Företaget innehar F-skattsedel.

Betalningsvillkor: Kontant eller faktura. Betalvillkor 10 dagar efter faktura datum


Prislista skoning

Equerry
0722-184303


Helskoning

Halvskoning inkl verkning två hovar

Verkning

Tillpassning av snösulor

Tillpassning helsulor

Tappsko


Pristillägg:

Tung/besvärlig häst


Extra kostnader:

Hämta in hästen från hagen + rengörning

Blöt och/eller smutsig häst 

Reseersättning 

Missad tid

Ej avbokad tidTappskogaranti i 14 dagar efter utförd skoning. Dock medför höga körkostnader att jag tvingas debitera resersättning.

Exklusive moms

540 kr

400 kr

300 kr

20 kr/par

80 kr/ par

120 kr240 kr100 kr

100 kr

20 kr/ mil

140 kr

140 kr

Inklusive moms

675 kr

500 kr

375 kr

25 kr /par

100 kr/ par

150 kr300 kr125 kr

125 kr

25 kr/ mil

175 kr

175 kr

Prislista övrigt

Equerry
0722-184303


Klippning av häst


Enbart undersökning/diagnos


Massage/Muskelterapi - första tillfället  

(Grundlig undersökning/diagnos, utredning av problem, behandling med massage, akupunktur, instruktioner för egenvård, träning och uppföljning).


Massage/Muskelterapi - uppföljande behandling på tidigare behandlad häst (inom 30 dagar)


Massage - första tillfället

(Grundlig undersökning/diagnos, utredning av problem, massage, instruktioner för vidare behandling och uppföljning).


Massage - återkommande


Pristillägg:

Akupunktur

Liniment 

Fodertillskott och andra invärtes produkter debiteras enligt separat prislista.


Extra kostnader:

Hämta in hästen från hagen + rengörning

Blöt och/eller smutsig häst 

Reseersättning 

Missad tid

Ej avbokad tid

Beräknad foderstat, en häst
Beräknad foderstat, 2-5 hästar i samma stall
Beräknad foderstat, fler än 5 hästar i samma stall

Träningsrådgivning, foderrådgivning eller annan konsultation 

Exklusive moms

60 kr per påbörjade 10 minuter


300 kr


600 kr

500 kr500 kr

360 kr100 kr

100 kr

100 kr

100 kr

20 kr/ mil

140 kr

140 kr

160 kr
140 kr
100 kr

260 kr 

Inklusive moms

75 kr per påbörjade 10 minuter


375 Kr


750 kr

625 kr625 kr

450 kr125 kr

125 kr

125 kr

125 kr

25 kr/ mil

175 kr

175 kr

200 kr

175 kr

125 kr


325 kr